*شرايط استفاده*

با ياد خداوند...كلوب دوستداران هنر شبكه يي ارتباطي و كاملا مستقل است و با هزينه هاي شخصي راه اندازي شده و هدف اصلي آن فراهم نمودن محيطي گرم وصميمي براي گفتگو , ارتباط كاري , تبادل تجربيات و ارائه آثار و ايده هاي خلاقانه و هنري كاربران با يكديگر ميباشد..كلوب هنر ايران رسانه يي هنري اجتماعيست..به اصول اخلاقي خانواده و فرهنگ ايراني پاي بند است ..به اسلام و اديان الهي دنيا احترام ميگذارد وهيچ علاقه يي به وارد شدن و پرداختن به موضوعات و مباحث سياسي و بخصوص موضوعات مربوط به امنيت ملي دولت و حكومت ايران در اين رسانه را ندارد..و از هيچ فرد گروه فرقه دسته حزب و مكتب سياسي خاصي در اين كشور و خارج از آن حمايت و جانبداري نمي كند.توهين به اديان اشخاص حقيقي و حقوقي قوميت و مليت در اين رسانه خط قرمز است .عضويت اين شبكه به معناي پذيرش و رعايت موارد مطرح شده فوق ميباشد

تبصره ها

*